Unitat de prevenció comunitària

Prevenció de drogodependències i l'assessorament en educació sexual a professorat, alumnat i famílies.

Aquest servei es presta a través d’un psicòleg en els diferents centres escolars, tenint la seua seu en l’edifici de l’Olivar.

La funció principal del servei és la prevenció de drogodependències i l’assessorament en educació sexual a professorat, alumnat i famílies.

Atén a tot l’alumnat d’últim cicle d’educació primària, tota la secundària dels centres escolars de la localitat que ho sol·liciten, en les pròpies aules, també atén famílies i joves de manera individual, i a col·lectius de risc (centre municipal de formació, col·lectiu de discapacitats).