Serveis

Qui som

Alaquàs Empresa Municipal, Societat Limitada (amb acrònim ALEM, SL) és una societat mercantil amb capital social 100% de titularitat de l’Ajuntament d’Alaquàs, creada amb l’objectiu de trobar fórmules de gestió que garantisquen les prestacions dels serveis i programes dirigits a diferents col·lectius de la població amb finalitats socials, educatives, culturals, al mateix temps que s’optimitza el cost dels mateixos i s’incrementa l’eficiència en els diferents recursos, tant materials com humans.

Alaquàs Empresa Municipal, SL va ser constituïda mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs de data 26 de gener de 2012, en funcions de junta general constituent, tot això després de la tramitació de l’oportú expedient.”

Serveis que oferim