Centre de dia persones majors

Servei especialitzat en el suport a les persones majors dependents.

El Centre de Dia de 3a Edat és un servei especialitzat en l’atenció a persones majors, és un servei de suport a les persones majors dependents que ofereix durant el dia atenció en el centre a les necessitats bàsiques, terapèutiques i socioculturals.

Serveix de suport a la família i els possibilita conciliar la vida familiar i laboral. Té com a objectius principals cobrir les necessitats especifiques de les persones majors que requereixen atencions que no poden ser prestades en el seu domicili habitual, fer costat a la família facilitant que puguen conciliar la vida laboral i familiar, procurar el major nivell d’autonomia i de qualitat de vida de les persones beneficiàries.