Agència de lectura

Recurs de barri que promociona l’accés a la lectura proporcionant un fons important de lectures i utilitzant estratègies d’animació lectora.