Escoleta municipal

Centre de caràcter educatiu, que imparteix el primer cicle de l'Educació Infantil.

L’Escola Infantil és un centre de caràcter educatiu, que imparteix el primer cicle de l’Educació Infantil i l’objectiu de la qual és contribuir al desenvolupament integral (físic, intel·lectual, afectiu i social) de els/as menors de 0 a 3 anys, així com a la conciliació de la vida laboral i familiar.

L’Escola Infantil municipal està oberta durant 10 mesos a l’any, de setembre a juny, ajustant-se al calendari escolar establit per a cada curs.

I amb caràcter extraescolar s’organitza durant l’última setmana del mes de juny i el mes de juliol L’Escola d’Estiu de 0 a 3 anys.

L’Escola Infantil està oberta des de les 7 hores i fins a les 17.30 hores.