Servei de transport adaptat

El servei es presta a través d'una conductora amb 32 hores de jornada setmanals. L'horari de prestació del servei s'ajusta a les necessitats i demandes dels usuaris.

El servei es presta a través d’una conductora amb 32 hores de jornada setmanals. L’horari de prestació del servei s’ajusta a les necessitats i demandes dels usuaris d’aquest, tant de matins com vesprades. El servei es desplaça fora de la població en els casos en els quals cal portar persones discapacitades a recursos de centres ocupacionals de la zona.

Es trasllada a usuaris a centres ocupacionals de l’entorn, centres de rehabilitació psicosocial, ingrés en residència urgent, a Salut Mental en casos de necessitat urgent.