Servei d’Ajuda a Domicili

Prestació d'una sèrie de serveis assistencials, preventius i educatius, amb caràcter temporal, en el propi domicili de la persona beneficiària.

El Servei d’Ajuda a domicili (SAD), consisteix en la prestació d’una sèrie de serveis assistencials, preventius i educatius, amb caràcter temporal, en el propi domicili de la persona beneficiària, amb la finalitat de cobrir els dèficits personals i/o familiars, potenciant les seues capacitats i la seua autonomia personal, amb la finalitat d’evitar el desarrelament del seu entorn. Es tracta d’una prestació de serveis socials generals, de caràcter complementari i transitori:

 • Realització de tasques d’atenció personal, com a higiene, condícia i vestit, així com desparasitació.
 • Suport per a la mobilització dins del domicili.
 • Seguiment de la medicació i alimentació, així com gestió de les receptes mèdiques.
 • Prestació de tasques d’atenció de la llar com a neteja de l’habitatge, llavat de roba, compres domèstiques, i preparació de menjar en el domicili.
 • Acompanyament a l’usuari i realització de gestions fora de la llar.
 • Ajuda per a la mobilització fora del domicili que garantisca l’atenció i integració en el seu entorn habitual.
 • Suport dirigit a facilitar la participació en activitats comunitàries i/o familiars.
 • Servei de respir per a famílies amb sobrecàrrega per atenció a persones dependents.
 • Servei despertador educatiu per a menors absentistes com a part de la intervenció amb el menor.
 • Orientació i suport per a l’assumpció de responsabilitats en nuclis familiars desestructurats.
 • Eliminació d’hàbits inadequats per a afavorir l’assumpció i foment d’hàbits normalitzadors.