Serveis esportius

Els centres esportius municipals El Bovalar i El Terç alberguen diferents instal·lacions esportives.

Els centres esportius municipals El Bovalar i El Terç alberguen diferents instal·lacions esportives com a camps de futbol, pistes de pàdel i tennis, pistes de bàsquet i futbol sala, pista d’atletisme, sales esportives multiusos, gimnàs i diverses piscines. En aquestes instal·lacions s’imparteixen classes dirigides a diferents sectors de la població i de diferent tipologia d’objectius. El personal d’ALEM en el SMD imparteix programes esportius al llarg de tot l’any amb les següents finalitats:

  • Ensenyament bàsic i avançat de la natació.
  • Ensenyament esportiu de l’atletisme.
  • Condicionament físic en programes amb suport musical.
  • Condicionament físic en programes *multicontenido per a adults i persones majors.
  • Condicionament físic a través de disciplines suaus com a ioga i taitxí.
  • Condicionament físic per a persones amb diversitat funcional.
  • Condicionament físic amb càrregues en sala fitness.