Escola de Teatre

L’Escola Municipal de Teatre Joan Alabau és un recurs municipal d'oci i temps lliure, dinamitzat a través del teatre.

El seu principal objectiu és la formació teatral, basant-la en línies estètiques i metodològiques d’acord amb la realitat educativa i escènica del nostre temps. A més de fer-ho amb la voluntat de consolidar les estructures de teatre aficionat, a nivell local i col·laborar en la seua formació i infraestructura.

La nostra metodologia tindrà com a punt de partida els següents objectius:

  • Donar a l’alumnat tècniques i eines per a la seua formació com actor.
  • Desenvolupar la seua autonomia física, ètica i emocional.
  • Afavorir la integració a través de l’educació artística.
  • Crear dinàmiques de grup en les quals la creació teatral siga l’element fonamental de participació.
  • Potenciar el gust pel món del teatre així com fomentar l’esperit crític que emana de qualsevol activitat artística.
  • Creació d’un espectacle teatral per a estrenar a final de curs.
  • Tècniques auxiliars (escenografia, maquillatge, il·luminació, so…).