Taller prelaboral d’inserció social | Diversia

Taller d'inserció laboral per a persones amb discapacitat, principalment, intel·lectual.

El Taller Prelaboral d’Inserció Social per a persones amb discapacitat és un recurs especialitzat d’atenció a persones amb discapacitat, principalment intel·lectual, amb dos perfils diferenciats: un d’edat mitjana i avançada amb dificultat d’accés a recursos de suport en les etapes de desenvolupament, amb dificultats per a inserir-se laboralment, i un altre perfil jove que ha participat d’un catàleg de recursos majors amb grans capacitats per a inserir-se laboralment.

Des del servei es plantegen els següents objectius:

  • Orientar i fer costat a les persones amb discapacitat intel·lectual en el seu procés d’autonomia personal, afavorint el descobriment de capacitats i ajudant a gestionar les limitacions.
  • Afavorir l’aprenentatge de bons hàbits socials, així com laborals, prevalent el treball l’equip i el respecte mutu, facilitant la salut social del col·lectiu de persones amb discapacitat, així com la seua inserció laboral.
  • Visibilitzar el col·lectiu de persones amb discapacitat a través d’activitats en entorns normalitzats, i amb col·lectius diversos.
  • Afavorir l’apoderament de les persones amb discapacitat mitjançant la participació col·lectiva en assemblees d’usuaris i usuàries.
  • Fer costat a les famílies facilitant que puguen conciliar la vida laboral i familiar, així com assessorant-los en les necessitats de suport dels seus familiars.