Escola de Teatre

L’Escola Municipal de Teatre Joan Alabau és un recurs municipal d’oci i temps lliure, dinamitzat a través del teatre.

Servei de transport adaptat

El servei es presta a través d’una conductora amb 32 hores de jornada setmanals. L’horari de prestació del servei s’ajusta a les necessitats i demandes dels usuaris.

Servei d’Ajuda a Domicili

Prestació d’una sèrie de serveis assistencials, preventius i educatius, amb caràcter temporal, en el propi domicili de la persona beneficiària.

Agència de lectura

Recurs de barri que promociona l’accés a la lectura proporcionant un fons important de lectures i utilitzant estratègies d’animació lectora.

Centre Obert

Recurs municipal dirigit a xiquets/ xiquetes i joves entre 10 i 17 anys on atendre les seues necessitats i inquietuds socials, familiars i acadèmiques.

Espai Educatiu

Recurs dirigit a xiquets i xiquetes entre 8 i 12 anys com a punt de trobada, espai d’oci i lloc educatiu.

Escola matinera

Per a cobrir la necessitat de tots aquells pares i mares que per motius laborals, no poden atendre els seus fills des d’abans de l’horari d’obertura dels centres educatius.

Serveis esportius

Els centres esportius municipals El Bovalar i El Terç alberguen diferents instal·lacions esportives.

Escoleta municipal

Centre de caràcter educatiu, que imparteix el primer cicle de l’Educació Infantil.