AJUNTAMENT D'ALAQUÀS

Alaquàs Empresa Municipal

ALEM S.L. es una societat mercantil amb capital social 100% de titularitat de l’Ajuntament d’Alaquàs, creada amb finalitats socials, educatives i culturals.

¿Amb quin servei vols contactar? Deixa les teues dades per concertar una cita o crida'ns al +34 961519400

objectiuS i filosofia d'alem

ALEM S.L va ser creada amb l’objectiu de trobar fórmules de gestió que garantisquen les prestacions dels serveis i programes dirigits a diferents col·lectius de la població amb finalitats socials, educatives, culturals

Alhora que s’optimitza el cost dels mateixos i s’incrementa l’eficiència en els diferents recursos, tant materials com humans.

serveis d'alem

Prestació de serveis i Programes

DOCUMENTACIÓ RECENT

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA PROCESOS SELECTIVOS DE ALEM S.L.

La presente solicitud es el documento que se utilizará de forma genérica para la inscripción y  participación en los diferentes procesos selectivos de Alaquàs Empresa Municipal S.L.